Styrmand

Mens jeg gik på navigationsskolen i skibsførerklassen havde Lange Lars og jeg en aftale med hans Mor om at afløse besætningen på Brosund i nogle weekender. Vi sejle så alene to mand og flyttede melasse rundt i Danmark. Det tjente vi så en ekstra skilling ved.

Efter navigationsskolen havde jeg en kort udmønstring inden jeg startede i Søværnet.

Efter Søværnet starte jeg igen i A. P. Møller – men blev udsat for en skipper, som jeg også havde haft som aspirant, og han og jeg var absolut ikke på bølgelængde. Han blev min banemand og jeg sagde op i Rederiet. Jeg regnede senere ud, at min familie nu havde erlagt 108 mandeår i Rederiet – så nu var nok nok.

NavnHjemhavnPåmønstretAfmønstretStillingSejltid
NavnHjemhavnPåmønstretAfmønstretStillingSejltid