Logbog

Af en eller anden årsag begyndte jeg at skrive mine havneanløb ned fra den første dag jeg mønstrede Tobias Mærsk i San Francisco 3/6 – 1975. Det er jeg så blevet ved med lige indtil jeg afmønstrede Egesund for sidste gang i Esbjerg 4/10 – 2018.

Fra 2003 frem til 2013 var jeg beskæftiget som IT tekniker, og har af den årsag erhvervet mig indgående kenskab til teknologien. Det resulterede i, at jeg fandt det sjovt, at lave mig logbog om til en database. I første omgang brugte jeg Microsoft Access.

Det har været et hestearbejde – at taste alle de data ind, korrekturlæse og fejlrette – man kan ikke taste den mængde af data ind uden at lave fejl. Men efter bedste evne er der ikke ukorrekte data til stede i basen længere. Det har været ca. 10 år under vejs – jeg havde jo også en familie og et arbejde at passe, og det er en tidskrævende opgave. Efter jeg stoppede med at sejle, har jeg konverteret basen til MySQL med henblik på at bruge den i dette projekt – min hjemmeside.

På menuerne under Logbog og Scheduler er der udtræk fra min logbog.

Jeg mangler at lave en distancetabel. Det kunne være sjovt at finde ud af hvor mange sømil jeg egentlig har sejlet. Det betyder at jeg sidder og laver sejladsplanlægning for et helt liv – en ikke ubetydelig opgave. Jeg bruger OpenCPN, som er et open source elektronisk søkort. Tænk – havde man da bare haft det til rådighed da jeg startede med at sejle – hvor ville meget have været lettere. Unge navigatører af i dag (2020) har ingen fornemmelse af hvor meget arbejde, der var involveret i at finde stakkevis af papirkort frem og tegne kurser, opmåle distancer og få det hele kasseret af skipperen, for sådan “plejede” han ikke at gøre!

 

Access database forside